Kontakt

Centrum Ewangelickie we Wrocławiu

ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 31–33
50–077 Wro­cław

Kon­takt: recep­cja Kamie­ni­cy pod Anio­ła­mi
+48 71 394 74 42, +48 881 503 246
wroclaw@kamienicapodaniolami.pl