Parafia Ewangelicko-Augsburska Opatrzności Bożej we Wrocławiu, będąc kościelną osobą prawną działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 43), prowadzi Centrum Ewangelickie w budynkach położonych we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 31-33.

Na terenie Centrum Ewangelickiego działają „Kamienica pod Aniołami” z miejscami noclegowymi i salami konferencyjnymi, sala „Pod Srebrnym Pucharem”, oferująca posiłki dla grup, punkt informacji o Kościele Ewangelickim oraz Dzienny Dom dla Osób Starszych „Senior Wigor”, którego prowadzenie zostało Parafii zlecone przez Gminę Wrocław w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego i odbywa się w przy współfinansowaniu ze środków Gminy Wrocław, w tym uzyskanych przez Gminę z budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015-2020.

Całokształt prowadzonej w ramach Centrum Ewangelickiego działalności Parafii odbywa się na zasadach odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), a uzyskiwany przychód z tej działalności służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.